Algemene Voorwaarden

De kosten voor het huren van een kluisje bedragen €15,00 per schooljaar. De huursom is in geen geval terug te vorderen. De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de in het kluisje aanwezige voorwerpen, en het eventueel verdwijnen van spullen uit het kluisje. Tenzij er sprake is van braak. Gebouwbeheer heeft het recht om je kluisje te openen ter controle, zonder dat je daarbij aanwezig bent.

Er wordt aan het eind van het schooljaar een herinnering voor het inleveren van de kluis naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.

LET OP: Na de inleverdatum worden de resterende spullen uit de kluisjes verwijderd en vernietigd.